(MABISANG PANLABAN SA DAYAAN NG SINDIKATONG SMARTMATIC-COMELEC)

Kung kayo po ay kandidato sa darating na halalan, ipakita po ninyo ito sa inyong mga poll watchers upang mabantayan natin ang ating mga boto. Libre po ito.

Pakisabi rin po sa inyong mga poll watchers na sa araw ng halalan, ireport sa MATA SA BALOTA hotline numbers ang mga anomalya, irregularidad at mga datos mula sa kani-kanilang mga presinto. Libre rin po ang serbisyong ito sa inyo.

Kami na po ang magrereport sa sambayanan ng mga kaganapan sa presinto mula sa reports ng inyong mga poll watchers.

Ipakalat po natin ang video na ito upang manaig ang boses ng sambayanang Pilipino.