Accomplishments

“Mga ginawa at ginagawa ni Glenn Chong para sa bayan.”

Legislative Accomplishments

Sa loob ng tatlong taon na panunungkulan bilang isang Kongresista ng Biliran ito ang kanyang mga naiakdang batas :

 

 1. Naiakda niya ang Republic Act No. 9718 na naging hudyat nang pagsibol ng Naval State University mula sa dating kilalang Naval Institute of Technology na isang primyer na unibersidad sa probinsya ng Biliran. Ang kabuuang bilang ng mga estudyanteng nag-aaral dito ay umabot na sa mahigit 10,000 na galing sa mga kalapit probinsya sa Bicol, Samar at Leyte.
 2.  

 3. Naiakda rin niya ang Republic Act No. 10018 na naging daan sa pagpapalawak ng Maripipi Island Circumferential Road upang gawing National Road para sa progresibong pag-unlad ng ekonomiya ng naturang isla.
 4.  

 5. Naiakda niya rin ang tatlong batas na naglikha sa mga specialized high schools:

   

  *Republic Act No. 9872 – nalikha ang Biliran Science High School

  *Republic Act No. 10004 – nalikha ang Western Biliran High School for the Arts and Culture

  *Republic Act No. 10005 – nalikha ang ICT High School of Western Biliran

Accomplishments in Biliran

Sa loob ng tatlong taon na panunungkulan bilang isang Kongresista ng Biliran ito ang kanyang mga sinimulan at naisakatuparan:

 

 1. Naglaan siya ng 14 air-conditioned na school bus system na kayang lumulan ng halos 7,000 estudyante araw araw mula sa mga bulubunduking barangay at maging sa mga baybayin patungo sa mga paaralan at pabalik na walang bayad sa pamasahe ni piso
 2.  

 3. Sa pangkalusugan naman, nagtalaga ng mga mobile clinic na may 32 manggagamot, dentista, nars, physical therapist, at mga tauhan para sa auxiliary supports. Ang mga medical/dental mission na ito ay isinasagawa nang apat na beses kada linggo sa loob ng isang taon
 4.  

 5. Halos umabot sa 2,000 iskolars sa kolehiyo ang sinuportahan niya sa iba’t ibang unibersidad
 6.  

 7. Internet connected na mga pampaaralan sa sekondarya sa tulong ng Gilas Foundation partnership
 8.  

 9. Nagpatayo ng library hub
 10.  

 11. Mas marami pang sementadong national roads na nagawa kaysa sa ibang public servant sa isang terminong pamumuno
 12.  

 13. 528 barangay projects ang naisakatuparan sa tatlong taon, kasama na rin dito ang iba pang serbisyong pampublikong mga proyekto sa pang-edukasyon, pang-imprastraktura at pangkalusugan
 14.  

Subscribe